Mae ein gwirfoddolwr Stephen yn ôl gyda post gwych arall. Rydyn ni'n gobeithio wnewch chi fwynhau.

Dwi’n meddwl fy mod i’n efengylwr Bwyd Da Môn! Ond, wedi dweud hynny, fyddwn i’n synnu dim petai’r holl staff a gwirfoddolwyr yr un peth. ‘Da chi’n gwybod pan ‘da chi’ weld ffilm newydd neu yn clywed canwr neu fand rydych chi’n hoffi ac yn naturiol yn dweud wrth bob un o’ch ffrindiau amdano? Wel, dyma fi yn cael brathiad bach yn Aberffraw ychydig o ddyddiau Sul yn ôl gyda chriw o bobl nad oeddwn i’n adnabod ers llawer o amser, a rhywsut nes i ffeindio fy hun yn dweud wrthyn nhw bobdim am y lle, a sut mae pobl arferol yn medru helpu drwy weini yn y siop neu helpu gyda threfnu’r cynnyrch. Ac unwaith eto fel eraill dwi wedi sôn wrthynt o’r blaen, roedd ganddyn nhw ddiddordeb mawr, yn gofyn lle mae’r siop, beth yn union maen nhw’n ei wneud, a pa manwerthwyr bwyd a diod sydd yn cymryd rhan. Wedi dweud hynny, achos mae hi’n hanes dda o’r cychwyn i’r gorffen, dos yna ddim llawer o ddrwg i ddweud amdan y peth nagoes O safbwynt y cwsmer – a dyna sy’n bwysig ar ddiwedd y dydd, ‘da chi eisiau cadw’ch cwsmeriaid yn hapus – y peth gwych am Fwyd Da Môn ydy ei bod hi’n cynnig rhan mor fawr o siopau wythnosol rhywun am bris mor isel mae hi’n anhygoel. A dwi’n gwybod o brofiad eu bod i gyd i weld yn hapus. Wrth ochr yr holl fentrau tebyg dros y DU, mae hi’n creu cyfraniad sylweddol i lesiant pobl a’r economi bwyd. Fyddwn i hyd yn oed yn medru siarad o ddifrif a sôn amdan yr holl heriau enfawr mae gwledydd yn eu hwynebu i leihau treuliant adnoddau naturiol – gorau rydyn ni’n gwarchod beth sydd gennym a beth rydyn ni’n ei gynhyrchu, y mwyaf saff fydd hi i bawb. Dydw i ddim yn gwybod amdan yr holl bethau sydd yn helpu gyda bwyd fel mae Bwyd Da Môn dros y DU, ond yn union fel mae’r wlad wedi newid i ffynonellau adnewyddadwy o ynni fel gwynt a’r haul, pwy a ŵyr, mae’n debyg fydden ni’n gweld dipyn mwy o ffyrdd newydd o feddwl am gynhyrchu pwd a’i ddefnydd yn y blynyddoedd i ddod… ond yn ôl at y pwnc, ac i’r newydd da fod Bwyd Da Môn yma yn Llangefni, dwi eisiau sôn am y gwaith da mae’r staff a gwirfoddolwyr eraill wedi gwneud i helpu cymuned yr ynys, ac i weld sut maen nhw eisiau gweld y sefydliad yn tyfu mwy byth. Felly, os nad ydach wedi holi am ddod yn aelod neu hyd yn oed gwirfoddolwr, pam ddim cael mewn cyswllt? Dyna ydy’r unig ffordd i weld be ydy be…