Rŵan bod ein rhaglen aelodaeth wedi lansio ac ein cymuned yn tyfu, roeddem ni eisiau esbonio i chi yn union sut y mae’n gweithio a sut, drwy ymaelodi a Bwyd Da Môn, rydych chi’n helpu i atal gwastraff bwyd. A phryd gwell i gychwyn nag Wythnos Taclo Gwastraff Bwyd?

Oeddech chi’n gwybod ein bod ni’n taflu 17% o’r bwyd sydd ar gael i ni, boed hynny o archfarchnadoedd, bwytai neu yn y cartref? Mae ein cartrefi yn taflu cyfartaledd o 74 kg bob person, sydd tua’r un fint a 493 banana yr un!

Mae hi’n hurt i daflu gymaint o fwyd bob blwyddyn. Mae hi’n niweidio’r amgylchedd ac yn gyrru byd maethlon y gellir ei ddefnyddio i wneud pryd o fwyd blasus i gladdfa sbwriel. Dyma le rydym ni’n dod i mewn…

Bob wythnos rydym ni’n casglu amrywiaeth o fwyd o gyflenwyr lleol: o bara i iogwrt, o gig i ffrwythau ffres. Dydyn ni ddim yn casglu’r llysiau olaf o’r archfarchnad sydd wedi ei adael heb neb yn ei eisiau, ‘da ni’n casglu amrywiaeth eang o fwyd sydd yn agos at ei ddyddiad gorffen, a fyddai’n cael ei wastraffu fel arall. Ar gyfer rhai o’r cynhwysion anoddach rydym ni wedi gweithio gyda chogydd lleol o Catch 22 ar Ynys Môn i greu prydau blasus a phwdinau sydd yn barod i’w fwyta unwaith y byddwch yn cyrraedd adref.Food3.jpg

Os nad ydy hyn yn ddigon yn barod, y rhan orau yw am ffi aelodaeth o £5 yr wythnos rydych chi’n cael gwerth dros £20 yr wythnos. Rydych chi’n medru byw yn fwy cynaliadwy tra'n arbed arian.

Os ydych chi eisiau ymaelodi mae hi’n hawdd. Rydych chi’n cofrestru trwy’r gwefan ac yn bwcio slot ar lein. Trwy fwcio slot mae pawb yn medru cadw pellter cymdeithasol, ac ni fyddwch yn gorfod disgwyl tu allan am rhy hir yn y tywydd Cymreig!

Yn ystod eich slot yn y siop rydych chi’n medru dewis o’r bwyd sydd gennym ar y diwrnod. Os ydych yn llysieuwr neu figan gallwch wneud yn siŵr eich bod yn dewis eitemau sydd yn ffitio eich diet – rydym ni eisiau sicrhau bod gymaint o bobl a phosib yn medru cymryd rhan a lleihau gwastraff. Fydd ein tîm o wirfoddolwyr cyfeillgar yna i’ch helpu gydag unrhyw gwestiynau hefyd. Food1.jpg

Gan fod hi’n Wythnos Taclo Gwastraff Bwyd does yna ddim amser gwell i gychwyn i wneud beth y gallwch i leihau gwastraff bwyd. Byddem ni wrth ein boddau i chi ymaelodi ond roeddem ni’n meddwl byddem ni’n helpu ychydig o awgrymiadau er mwyn i chi fedru gwneud ychydig o newidiadau bach adref hefyd.

1. Cynlluniwch eich prydau wythnosol – cyn i chi gychwyn am yr archfarchnad ystyriwch eich cynllun bwyd er mwyn eich atal rhag prynu bwyd na wnewch chi ei ddefnyddio. Does ddim angen i chi osgoi eich hoff ‘trîts’, dim ond cael syniad o’r meintiau sydd angen arnoch ar gyfer eich hoff brydau sydd angen

2. Cadwch eich gweddillion ar gyfer cinio – nid yn unig fydd cadwch weddillion yn atal gwastraff, ond fydd ganddo’ch hefyd cinio blasus (gwnewch yn siŵr eich bod yn cadw unrhyw brydau yn yr oergell ac yn eu cynhesu yn ddiogel)

3. Ail-dyfwch eich sgrapiau llysiau – oeddech chi’n gwybod bod hi’n bosib i ail dyfu eich hedyn afocado neu waelodion eich shibwns? Yr holl sydd angen yw cwpan o ddŵr (ag ychydig o ddeintbigau ar gyfer yr hedyn afocado)

4. Y rhewgell yw eich ffrind orau – gallwch roi’r rhan fwyaf o fwydydd sydd yn agosáu at ben eu hoes silff yn yr oergell er mwyn eu cadw am hirach. Gallwch rewi bron i bopeth. Llefrith, cig, bara, tatws rhost, os gallwch ei enwi gallwch ei rewi. Dim ond ei ddadrewi yn ddiogel sydd angen ac mae’n barod i’w goginio.

Bysem ni wrth ein boddau i glywed unrhyw bethau rydych chi’n ei wneud o adref i atal gwastraff bwyd hefyd!

Bwyd Da Mon x