Sut mae'n gweithio

Canolbwynt hyb gymunedol Bwyd Da Môn yw siop nid er elw sy’n ailddosbarthu cynnyrch gan nifer o archfarchnadoedd a chynhyrchwyr bwyd eraill. Mae’r siop yn glwb bwyd i aelodau.

Mae bwyd dros ben a fyddai fel arall yn mynd i safleoedd tirlenwi yn cael ei gasglu gan gyflenwyr bwyd lleol. Mae’r hyb cymunedol hwn hefyd yn datblygu syniadau a gweithgareddau sy’n annog a chefnogi iechyd a llesiant pobl ar Ynys Môn

Dechrau

1. Ymaelodwch a'n sefydliad
2. Am £5 y wythnos byddwch yn derbyn gwerth tua £20 o fwyd
3. Bydd stoc ffres ar gael
© 2020 - 2022 BwydDaMon